GLAS SRCA

Stranica Glas Srca nastala je kao temelj na kojem se gradi osoba kao sretna i ispunjena cjelina jednosti sa Božanskim Izvorom u sebi . 
 
Postovi postavljeni na stranici Glas Srca kao i knjige koje sam do sada napisala dio su moga životnog iskustva koje vrlo rado dijelim sa pratiteljima i čitateljima , te mi je glavna nakana dočarati spoznaju da nismo sami i prepušteni sebi na ovome svijetu već da neprestano imamo podršku i vodstvo  u svom izvornom postojanju . 
 
Sa mirom i ljubavlju u srcu pozivam vas da iskusite sebe kao moćno duhovno  biće u fizičkom obliku  koje će produbiti i osvjestiti  znanje o sebi .

ANITA VUKOVIĆ

Anita Vuković, autorica, rođena 1974. god. u Zagrebu , završila sam srednju ekonomsku školu kao i ekonomski fakultet u Zagrebu 1996.god i kao dipl.oec radila u privatnom sektoru sve do otvaranja vlastite savjetodavne i investicijske tvrtke 2011. godine 

Anita Vuković - Glas Srca

KAMO DALJE …?

Upoznaj Anitu Vuković …

Upoznaj knjige Anite Vuković …

Saznaj novosti Anite i Glas-a Srca …

Share with Your Friends