GLAS SRCA

Stranica Glas Srca nastala je kao temelj na kojem se gradi osoba kao sretna i ispunjena cjelina jednosti sa Božanskim Izvorom u sebi . 
 
Postovi postavljeni na stranici Glas Srca kao i knjige koje sam do sada napisala dio su moga životnog iskustva koje vrlo rado dijelim sa pratiteljima i čitateljima , te mi je glavna nakana dočarati spoznaju da nismo sami i prepušteni sebi na ovome svijetu već da neprestano imamo podršku i vodstvo  u svom izvornom postojanju . 
 
Sa mirom i ljubavlju u srcu pozivam vas da iskusite sebe kao moćno duhovno  biće u fizičkom obliku  koje će produbiti i osvjestiti  znanje o sebi .
Anita Vuković

KAMO DALJE ...?

Upoznaj Anitu Vuković …

Upoznaj knjige Anite Vuković …

Saznaj novosti Anite Vuković i Glas-a Srca …

Reci i ostalima ...